Αναζήτηση Προϊσταμένου Τμήματος Εξυπηρέτησης Β. Ελλάδος

Περιγραφή & Σκοπός Θέσης

Συντονισμός και οργάνωση της ομάδας εξυπηρέτησης πελατών για την έγκαιρη και αποτελεσματική εκτέλεση και παρακολούθηση των παραγγελιών – από την λήψη της παραγγελίας έως και την παράδοση στον πελάτη- καθώς και την αποτελεσματική εξυπηρέτηση των πελατών για οποιοδήποτε αίτημα, ερώτημα ή παράπονο. Ο ρόλος είναι υπεύθυνος για την παραγγελιοληψία, την τιμολόγηση, την δρομολόγηση και την διανομή των παραγγελιών που αποστέλλονται από το Διανεμητικό Κέντρο της εταιρείας στην Σκύδρα.

Αρμοδιότητες

-Καθημερινή λήψη και καταχώρηση παραγγελιών και δρομολόγησή τους
-Έκδοση και καταχώρηση παραστατικών πωλήσεων, πιστωτικών τιμολογίων και δελτίων αποστολής.
-Άμεση ανταπόκριση στην εξυπηρέτηση πελατών .
-Επικοινωνία και συνεργασία με οδηγούς και μεταφορικές εταιρείες για τη διαχείριση προβλημάτων κατά τις παραδόσεις
-Επεξεργασία και διαχείριση αναφορών και στατιστικών αρχείων για ενημέρωση της διοίκησης

Απαιτούμενα προσόντα

-Ομαδικό πνεύμα,συνεργασία, άριστες επικοινωνιακές ικανότητες και εστίαση στον πελάτη
-Προϋπηρεσία 5-7 ετών σε αντίστοιχο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών
-Προηγούμενη εμπειρία διαχείρισης ανθρώπων θα θεωρηθεί μεγάλο πλεονέκτημα
-Καλή γνώση ERP/ Εμπορικών Εφαρμογών (Back Office και Λοιπών Λογιστικών/Λογισμικών Προγραμμάτων. Θα προτιμηθούν υποψήφιοι με γνώση του ERP singular(Singular Enterprise).
-Πτυχίο Πανεπιστημίου/ΤΕΙ στους τομείς Διοίκησης Επιχειρήσεων, Λογιστικής ή Χρηματοοικονομικών
-Άριστη προφορική και γραπτή επικοινωνία στην Αγγλική Γλώσσα.

H Eταιρεία προσφέρει

-Ικανοποιητικές αποδοχές
-Συνεχής εκπαίδευση
-Ευκαιρίες εξέλιξης σε έναν δυναμικό και αναπτυσσόμενο οργανισμό στον τομέα των τροφίμων
-Εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας

Αποστολή βιογραφικών στο hr@makedoniki.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο