Ζητείται προσωπικό: Υπεύθυνος Ποιοτικού Ελέγχου

Περιγραφή θέσης: Υπεύθυνος/η ποιοτικού ελέγχου

 

Αρμοδιότητες:

 • Έλεγχος παραγωγικής διαδικασίας
 • Έλεγχος ποιότητας εργασιών
 • Έλεγχος ασφάλειας εργαζομένων
 • Οργάνωση, συντονισμός και έλεγχος υπευθύνων τμημάτων
 • Εφαρμογή κανόνων ασφάλειας
 • Παρακολούθηση και εφαρμογή των συστημάτων διαχείρισης ποιότητας

 

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Απαραίτητη προϋπηρεσία σε βιομηχανική μονάδα άνω των 5 ετών
 • Οργανωτική ικανότητα για τον σωστό προγραμματισμό, την τήρηση και την σωστή εκτέλεση της παραγωγής
 • Εφαρμογή συστημάτων ISO, HACCP, BRC και άλλων
 • Πολύ καλή γνώση αγγλικών
 • Πολύ καλή γνώση χειρισμού εφαρμογή MS Office
 • Επιθυμητή γνώση ERP

 

Παροχές:

 • Πλήρης απασχόληση
 • Πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων
 • Εργασία σε ένα ευχάριστο, δυναμικό και αναπτυσσόμενο περιβάλλον
 • Συνεχής εκπαίδευση και επιμόρφωση

 

Αποστολή βιογραφικών: hr@makedoniki.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο