Οικονομικά στοιχεία

Κατεβάστε τον ισολογισμό της ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ για το 2018:

Κατεβάστε τον ισολογισμό της ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ για το 2017:

Κατεβάστε τον ισολογισμό της ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ για το 2016: