Οικονομικά στοιχεία

Κατεβάστε τον ισολογισμό της ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ για το 2021:

Κατεβάστε τον ισολογισμό της ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ για το 2020:

Κατεβάστε τον ισολογισμό της ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ για το 2019:

Μετάβαση στο περιεχόμενο