Οικονομικά στοιχεία

Κατεβάστε τον ισολογισμό της ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ για το 2019:

Κατεβάστε τον ισολογισμό της ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ για το 2018:

Κατεβάστε τον ισολογισμό της ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ για το 2017: